Την 13η Δεκεμβρίου 2019 ημέρα Παρασκευή έγινε η οριστική σύνδεση με το δίκτυο της ΔΕΔΔΗΕ του φωτοβολταϊκού σταθμού της εταιρείας ΝΙΚΗ ΠΑΤΙΔΗ & ΣΙΑ Ε.Ε. ισχύος 993,30kW στη θέση Λούτσα Κ.Ε. Συκάμινου Δήμου Ωρωπού Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής.