Την 29η Δεκεμβρίου 2017 υπεγράφη μεταξύ του Δήμου Αγίου Δημητρίου και της εταιρείας Κ.ΠΑΤΙΔΗΣ ΑΤΕ η 1η Συμπληρωματική Σύμβαση του έργου: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΥΠΟΓΕΙΟΥ ΧΩΡΟΥ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ δαπάνης: 368.196,56 € (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.24%).