ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΗΛΚΑΤ Ε.Ε ΣΕ ΑΝΩΝΥΜΗ

Στις 29/12/2017 αναρτήθηκε από το ΓΕΜΗ η μετατροπή της εταιρείας ΗΛΙΑΣ ΠΑΤΙΔΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε. σε ανώνυμη, με νέα επωνυμία ΗΛΙΑΣ ΠΑΤΙΔΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ και διακριτικό τίτλο ΗΛΚΑΤ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ...

ΥΠΟΓΡΑΦΗ 1ΗΣ ΣΣΕ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΥΠΟΓΕΙΟΥ ΧΩΡΟΥ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ

Την 29η Δεκεμβρίου 2017 υπεγράφη μεταξύ του Δήμου Αγίου Δημητρίου και της εταιρείας Κ.ΠΑΤΙΔΗΣ ΑΤΕ η 1η Συμπληρωματική Σύμβαση του έργου: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΥΠΟΓΕΙΟΥ ΧΩΡΟΥ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ δαπάνης: 368.196,56 € (συμπεριλαμβανομένου του...