ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΣΥΝΔΕΣΗ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΙΣΧΥΟΣ 499,95kW ΤΗΣ Ν.ΠΑΤΙΔΗ & ΣΙΑ Ε.Ε.

Την 30η Απριλίου 2020 ημέρα Πέμπτη έγινε η οριστική σύνδεση με το δίκτυο της ΔΕΔΔΗΕ του φωτοβολταϊκού σταθμού της εταιρείας ΝΙΚΗ ΠΑΤΙΔΗ & ΣΙΑ Ε.Ε. ισχύος 499,95kW στη θέση ΚΑΝΤΗΛΙ δ.δ. Αυλώνος, Δήμου Ωρωπού Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής...