Κ. ΠΑΤΙΔΗΣ ΑΤΕ – ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Διεύθυνση: Παπαναστασίου 104 & Κριέζη , Πειραιάς
Τηλέφωνο: 210 4182786
Φαξ: 210 4182797
E-mail: info@patidis.gr

Επικοινωνία

Κ. ΠΑΤΙΔΗΣ ΑΤΕ – ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Διεύθυνση: Παπαναστασίου 104 & Κριέζη , Καστέλλα, Πειραιάς, 185 34
Τηλέφωνο: 210 4182786
Φαξ: 210 4182797
E-mail: info@patidis.gr