Εταιρικό Προφίλ

Λίγα λόγια για εμάς

Η εταιρεία Κ.ΠΑΤΙΔΗΣ Α.Τ.Ε. ιδρύθηκε το 1990 με έδρα τον Πειραιά και κύρια δραστηριότητα τις κατασκευές έργων. Το 2006 ισχυροποιήθηκε, απορροφώντας την εργοληπτική επιχείρηση Χ. ΚΑΛΦΑΣ ΑΤΕ. Στη συνέχεια διευρύνθηκαν οι δραστηριότητες της και δημιουργήθηκε ο Όμιλος με την συμμετοχή της στις εταιρείες: ΝΙΚΗ ΠΑΤΙΔΗ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε., ΗΛΚΑΤ Ε.Ε.
Τα κεντρικά γραφεία του Ομίλου είναι εγκατεστημένα σε ιδιόκτητο διατηρητέο κτίριο στο κέντρο του Πειραιά στην οδό Λ. Παπαναστασίου 104, Καστέλλα , και οι αποθηκευτικοί χώροι βρίσκονται σε ιδιόκτητη έκταση στον Άλιμο Αττικής.

O Όμιλος δραστηριοποιείται σε όλους τους τομείς κατασκευής δημοσίων και ιδιωτικών έργων, καθώς επίσης, στη συντήρηση και λειτουργία κτιρίων και υποδομών (Facility Management), στην ανάπτυξη ακινήτων (Real Estate) και σε ενεργειακά έργα όπως κατασκευή και συντήρηση φωτοβολταϊκών και αιολικών σταθμών. Η συνεχής και μακροχρόνια δράση του ομίλου σε συνδυασμό με την εμπειρία και τεχνογνωσία των στελεχών του, επιτρέπει την ανάληψη και εκτέλεση σύνθετων και μεγάλου προϋπολογισμού έργων, όπως οδικά δίκτυα, νοσοκομεία, υδραυλικά δίκτυα, ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις, αθλητικές εγκαταστάσεις συγκροτήματα κατοικιών, μονοκατοικίες, πολυκατοικίες και μεγάλα δημόσια κτίρια όπως σχολεία, δημαρχεία κ.τ.λ.

Στόχοι του Ομίλου είναι η ισχυροποίηση της θέσης του στον κατασκευαστικό και ενεργειακό κλάδο, η διαρκής αξιολόγηση και βελτίωση των διαδικασιών που εφαρμόζει, η επίτευξη αρίστου αποτελέσματος στα έργα που αναλαμβάνει, και η επέκταση των δραστηριοτήτων του σε άλλους τομείς καθώς και στο εξωτερικό.