Ανακοινώσεις

Τα νέα της εταιρία με μια ματιά

ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ: «ΕΠΙΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΑΥΛΕΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΕ ΣΧΟΛΕΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ Κ.Λ.Π»

Την 8η Ιανουαρίου 2018 ημέρα Δευτέρα υπεγράφη μεταξύ του Δήμου Αγίου Δημητρίου και της εταιρείας Κ. ΠΑΤΙΔΗΣ ΑΤΕ σύμβαση για το έργο: «ΕΠΙΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΑΥΛΕΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΕ ΣΧΟΛΕΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ Κ.Λ.Π» συνολικής δαπάνης 140.532,25€ πλέον Φ.Π.Α...

Διαβάστε Περισσότερα

ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΗΛΚΑΤ Ε.Ε ΣΕ ΑΝΩΝΥΜΗ

Στις 29/12/2017 αναρτήθηκε από το ΓΕΜΗ η μετατροπή της εταιρείας ΗΛΙΑΣ ΠΑΤΙΔΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε. σε ανώνυμη, με νέα επωνυμία ΗΛΙΑΣ ΠΑΤΙΔΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ και διακριτικό τίτλο ΗΛΚΑΤ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ...

Διαβάστε Περισσότερα

ΥΠΟΓΡΑΦΗ 1ΗΣ ΣΣΕ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΥΠΟΓΕΙΟΥ ΧΩΡΟΥ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ

Την 29η Δεκεμβρίου 2017 υπεγράφη μεταξύ του Δήμου Αγίου Δημητρίου και της εταιρείας Κ.ΠΑΤΙΔΗΣ ΑΤΕ η 1η Συμπληρωματική Σύμβαση του έργου: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΥΠΟΓΕΙΟΥ ΧΩΡΟΥ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ δαπάνης: 368.196,56 € (συμπεριλαμβανομένου του...

Διαβάστε Περισσότερα