Υπηρεσίες

Εργασίες και Πρότυπα

Η εταιρεία διαθέτει το κατάλληλο έμψυχο και άψυχο δυναμικό ώστε να εκτελέσει πάσης φύσεως τεχνικά έργα όπως:

9Οικοδομικά Έργα
9Ηλεκτρομηχανολογικά Έργα
9Λιμενικά Έργα
9Υδραυλικά Έργα (δίκτυα ομβρίων, ύδρευσης και λυμάτων)
9Αεροδρόμια
9Αναπλάσεις (πεζόδρομοι, πλατείες, πεζοδρόμια,φυτοτεχνικά)
9Έργα Οδοποιίας
9Ανάπτυξη, Μελέτη και Εγκατάσταση Ενεργειακών Έργων (αιολικά, φωτοβολταϊκά, μονάδες συμπαραγωγής)
9Αθλητικές Εγκαταστάσεις
9Ανακαινίσεις Κτιρίων, Διατηρητέα Κτίρια
9Ειδικά Γεωτεχνικά Έργα, Αντιστηρίξεις