«ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΦΕΡΟΝΤΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ, ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ - Η/Μ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΓΡΑΦΕΙΩΝ 9 ΟΡΟΦΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΕΜ. ΜΠΕΝΑΚΗ & ΓΑΜΒΕΤΑ, ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ «ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ» (Α' ΦΑΣΗ)»

Το έργο αφορούσε στην στατική ενίσχυση 8όροφου κτιρίου επί των οδών Εμ. Μπενάκη και Γαμβέτα στην Αθήνα. Η ενίσχυση έγινε με μανδύες έγχυτου και εκτοξευόμενου σκυροδέματος, τοποθέτηση βλήτρων, ανθρακονημάτων και λαμών στις δοκούς και τοποθέτηση νέων οπλισμών. Επίσης εκτελέστηκαν ηλεκτρομηχανολογικές εργασίες για ισχυρά και ασθενή ρεύματα, κλιματισμό, φυσικό αέριο ύδρευση και πυρόσβεση. Τέλος τοποθετήθηκε πέτασμα αλουμινίου και στις δύο όψεις του κτιρίου σε συνδυασμό με etalbond βάσει της εγκεκριμένης αρχιτεκτονικής μελέτης και έγιναν και οι απαραίτητες μονώσεις υγρασίας θερμότητας.

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ: ΝΙΚΗ ΠΑΤΙΔΗ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ: ΠΕΡΑΙΩΜΕΝΟ

Σκέφτεστε για νέο Project? Ρωτήστε μας πρώτα!