ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΟΥ ΔΑΠΕΔΟΥ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΕΝΑΕΡΙΩΝ ΜΕΣΩΝ ΕΝΙΑΙΑΣ ΒΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ Φ/Σ ΣΤΟ Α/Δ ΔΕΚΕΛΕΙΑΣ

Το έργο αφορούσε στην κατασκευή νέου δαπέδου στάθμευσης αεροσκαφών έκτασης 20 στρεμμάτων από άοπλο σκυρόδεμα προδιαγραφής ΥΠΕΠΑ ΔΕ-7. Επίσης προέβλεπε την ανακατασκευή όλης της φωτεινής σήμανσης του αεροδρομίου της Δεκέλειας καθώς και μετεγκατάσταση των δεξαμενών καυσίμων με τη διαδικασία gas-free. Κύριος του έργου ηταν η ΓΕΑ/ΥΠΕΠΑ και το έργο εκτελέστηκε την περίοδο 2004-2006

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ: Κ. ΠΑΤΙΔΗΣ ΑΤΕ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ: ΠΕΡΑΙΩΜΕΝΟ

Σκέφτεστε για νέο Project? Ρωτήστε μας πρώτα!