Δημαρχείο Κορυδαλλού

Το δημαρχείο του Κορυδαλλού ήταν μια πρόκληση για την εταιρία. Επρόκειτο για πολύπλοκο και πρωτοποριακό κτιριακό έργο σύμμεικτης κατασκευής με εμβαδόν υπογείου 2890,00m2 και φυτεμένο δώμα 1400,00m2 και συνολικό εμβαδόν ανωδομής (ισόγειο, α' και β' όροφος) 3.282,00m2, σύστημα έξυπνης διαχείρισης BMS και πλήθος ηλεκτρομηχανολογικών καινοτομιών. Σε συνεργασία με το μελετητικό γραφείο Δ+Λ ΠΟΤΗΡΟΠΟΥΛΟΙ εκπονήθηκε πρωτοποριακή αρχιτεκτονική μελέτη η οποία στην εφαρμογή της αποτελεί ένα από τα πιο σύγχρονα κτίρια στην Αττική. Ιδιαίτερη μνεία θα πρέπει να γίνει στο σύστημα των περσίδων αλουμινίου με το υαλοπέτασμα που ως προς την κατασκευή και τον τρόπο στήριξης υπήρξε πρωτοποριακό. Η πρωτοποριακή σχεδίαση, η επιλογή των υλικών καθώς και οι πρωτοποριακές μέθοδοι κατασκευής που εφαρμόσθηκαν καθιστούν το Νέο Δημαρχείο Κορυδαλλού ίσως ως το πληρέστερο δημόσιο κτίριο της Αττικής.

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ: 9.009.681,91€ (ΜΕ ΦΠΑ)

Σκέφτεστε για νέο Project? Ρωτήστε μας πρώτα!

Μάθετε περισσότερα